NĂM 2023: "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"

Trang chủ » Tin Tức » Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Giao lưu thanh niên dân tộc tôn giáo và thanh niên dân tộc thiểu số

Thứ năm - 28/10/2021 21:06
Giao lưu thanh niên dân tộc tôn giáo và thanh niên dân tộc thiểu số

Giao lưu thanh niên dân tộc tôn giáo và thanh niên dân tộc thiểu số

Nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên đồng bào các dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo trên địa bàn, năm 2021, Huyện đoàn Núi Thành đã tố chức các hoạt động giao lưu văn hoá thể thao, trao tặng các sinh kế cho lực lượng này, góp phần tạo sân chơi thiết thực, bổ ích cho lực lượng trẻ này.