Huyện đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn- Hội và phong trào TTN huyện Núi Thành năm 2017

Chiều ngày 28/12/2017, Huyện đoàn Núi Thành tiến hành tổng kết công tác Đoàn- Hội và phong trào TTN huyện Núi Thành năm 2017.
Huyện đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn- Hội và phong trào TTN huyện Núi Thành năm 2017
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Khả- PBT TT Huyện ủy Núi Thành, đồng chí Nguyễn Xuân Đức- PBT Tỉnh đoàn Núi Thành, các đồng chí đại diện các phòng ban, các cơ quan, Hội- đoàn thể trong toàn huyện, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị Quân đội đóng chân trên địa bàn toàn huyện, các đồng chí UV BCH Huyên đoàn, UV UBKT Huyện đoàn khóa XIX, các đồng chí Bí thư, PBT Đoàn, Chi đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn, các đồng chí Bí thư các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở được khen thưởng tại Hội nghị.
Sau khi xem phóng sự tổng kết công tác Đoàn- Hội, phong trào TTN huyện Núi Thành năm 2017, thông qua dự thảo phương hướng năm 2018, Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp từ cơ sở xoay quanh các nội dung chia sẻ những các làm mới, hay, hiệu quả từ những đơn vị nằm trong top dẫn đầu; vấn đề tìm giải pháp cho công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn dân cư trong bối cảnh ngày càng trở nên khó khăn; vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên; vấn đề; đặc biệt việc giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho ĐV- TTN chống lại các âm mưu diễn biến hòa bình, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, chính quyền…
Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa thể hiện sự quan tâm sâu sắc, vừa mang tính chất định hướng, chỉ đạo nhằm giúp công tác Đoàn, phong trào TTN huyện nhà đạt được nhiều khởi sắc hơn trong những năm tiếp theo.
Sau phát động thi đua năm 2018 của đồng chí Lê Thị Phương Thảo- BT Huyện đoàn, 30/30 cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện đã tiến hành ký kết giao ước thi đua công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2018.
Đã có 31 tập thể và 31 cá nhân được các cấp khen thưởng tại Hội nghị. Đoàn xã Tam Hiệp vinh dự được nhận cờ dẫn đầu cụm thi đua các xã đồng bằng, Đoàn xã Tam Giang nhận cờ dẫn đầu cụm thi đua các xã miền biển, Đoàn xã Tam Sơn nhận cờ dẫn đầu cụm thi đua các xã miền núi, Đoàn TN Công an huyện Núi Thành nhận cờ dẫn đầu cụm thi đua Khối trực thuộc.
Các đơn vị nhận cờ vững mạnh xuất sắc năm 2017
Các đơn vị nhận cờ vững mạnh xuất sắc năm 2017

Các đơn vị dẫn đầu các cụm thi đua năm 2017

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Núi Thành