Năm 2019: "Năm Thanh niên tình nguyện".

Trang chủ » Ngày này năm xưa

Chọn ngày:   Chọn tháng:  
Ngày này năm xưa Ngày này năm xưa
Ngày 19 tháng 4 năm xưa
Sự kiện trong nước
 • Ngày 19-4-1947, thành lập Xí nghiệp cơ khí Trần Hưng Đạo (hiện nay là Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo). Đây là xí nghiệp đầu tiên của ngành công nghiệp quốc doanh Việt Nam do Ban kinh tế Trung ương Đảng thành lập ở Việt Bắc.
 • Ngày 19-4-1948, bộ đội chủ lực khu 9 đánh địch ở Tầm Vu (tỉnh Cần Thơ). Ta tiêu diệt hoàn toàn 24 xe quân sự, thu một khẩu pháo 105 ly và 100 súng trường của địch.
  Đây là một chiến thắng có tiếng vang lớn ở Nam Bộ trong những nǎm đầu kháng chiến chống giặc Pháp xâm lược.
 • Từ ngày 19-4 đến ngày 1-5-1968, với một lực lượng hơn một vạn quân \"tinh nhuệ\" gồm 2 lữ đoàn \"kỵ binh bay\", 1 lữ đoàn dù Mỹ, 1 chiến đoàn dù và 1 trung đoàn nguỵ cùng 4-5 tiểu đoàn công binh, pháo binh và pháo các loại, đế quốc Mỹ đã mở cuộc hành quân vào vùng Aso, A Lưới (Thừa Thiên). Chúng tập trung một số lớn máy bay lên thẳng và dùng máy bay B52 bắn phá liên tục hàng tuần để mở đường. Nhưng trước sự phản công mạnh mẽ của quân dân Thừa Thiên, giặc Mỹ thất bại thảm hại, quân ta diệt hơn 2.200 địch (hầu hết là Mỹ) bắn rơi và phá huỷ hơn 100 xe quân sự.
Sự kiện ngoài nước
 • 19-4-1890, một người Pháp tên là Ađê (Ader) đã đǎng ký phát minh máy bay.
  Cũng vào thời đó, một người Đức tên là ốtthô Liliênthan (Lilinethal) đã tập lái tàu lượn bay liệng để thu được những số liệu cho phép ông chuyển sang bay trên máy bay có động cơ.
 • Ngày 19-4-1961, Mỹ đã cho đội quân đánh thuê đổ bộ lên bãi biển Hirông của Cuba.
  Dưới sự chỉ huy trực tiếp của tổng tư lệnh Phiđen Caxtơrô, quân và dân Cuba đã đánh tan bọn xâm lược trong 72 giờ, bắt sống 1.200 tù binh, bắn rơi 10 máy bay và bắn chìm 1 số tàu đổ bộ của Mỹ.
  Chiến thắng Hirông chứng tỏ Cuba đã tự bảo vệ được mình và sau chiến thắng lịch sử này, Cuba tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội.