Năm 2018: "Tuổi trẻ Núi Thành Sáng tạo".

Trang chủ » Ngày này năm xưa

Chọn ngày:   Chọn tháng:  
Ngày này năm xưa Ngày này năm xưa
Ngày 13 tháng 11 năm xưa
Sự kiện trong nước
 • Tháng 11 nǎm 938, vua Nam Hán sai con là Hoàng Thao đưa quân sang xâm lược nước ta.
  Ngô Quyền đã bố trí một trận địa cọc nhọn bịt sắt cắm xuống lòng sông Bạch Đằng. Đợi cho thuỷ triều xuống quân ta mới tấn công dữ dội, thuyền giặc tháo chạy, va vào cọc nhọn bịt sắt. Hoàng Thao bị chết tại trận. Quân ta giết và bắt hầu hết các quân Nam Hán.
  Đây là chiến thắng Bạch Đằng lần thứ nhất.
  Sau chiến thắng này, Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa (nay thuộc huyện Đông Anh - Hà Nội), mở ra thời kỳ độc lập tự chủ của nước ta, chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ hơn một nghìn nǎm của các triều đại phong kiến Trung Quốc.
 • Từ ngày 13 đến ngày 20-11-1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen và thưởng danh hiệu của Người cho 5 đơn vị dân quân gái có thành tích dũng cảm bắn rơi máy bay giặc Mỹ. Đó là đơn vị dân quân gái của các xã:
  - Xã Hoằng Trường và xã Hoằng Hải (huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
  - Xã Hà Phú và xã Hà Toại (huyện Hà Trung, Thanh Hoá).
  - Xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).
 • Ngày 13, 14 tháng 11 nǎm 1969 tại Hà Nội, những người làm công tác nghệ thuật điện ảnh Việt Nam đã tiến hành Đại hội thành lập Hội Điện ảnh Việt Nam. Hội có trụ sở ở 51 phố Trần Hưng đạo - Hà Nội.
Sự kiện ngoài nước
 • Chuyến cất cánh đầu tiên được thừa nhận của một máy bay lên thẳng cùng với phi công đã được Cócnuy (người Pháp) thực hiện ngày 13-11-1907 tại Lidiơ.
  Máy bay này nặng 260 Kilôgam. Động cơ của nó là động cơ Ǎngtoanét 24 sức ngựa.