Nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế

Thời gian qua, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế bằng các giải pháp cụ thể. Các cơ sở đoàn đã có nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn tại cơ sở trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế.

Mô hình nhóm tự lực của thanh thiếu niên khuyết tật: Chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng, kết hợp với nhau để cùng thực hiện các hoạt động làm kinh tế được các xã tích cực triển khai trong thời gian qua đã tạo cơ hội để thanh niên khuyết tật trên địa bàn huyện Núi Thành được tiếp cận với công nghệ thông tin, hòa nhập với cộng đồng. Qua đó có thể tìm kiếm được cơ hội việc làm phù hợp, kết nối hoạt động hội ở các địa phương tốt hơn và trên hết là giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Cạnh đó, để chăm lo cho thanh niên yếu thế, các cơ sở đoàn đã huy động nguồn lực và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thanh thiếu niên yếu thế. Thành  lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích dành cho thanh thiếu niên yếu thế nhằm tạo sân chơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giữa những thanh thiếu niên có cùng nghề nghiệp, sở thích. Điển hình là mô hình các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của xã Tam Anh Nam.

Các mô hình tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề miễn phí cho thanh thiếu niên yếu thế được các xã Tam Nghĩa, Tam Giang tích cực triển khai. Sau đào tạo, các đối tượng thanh niên được hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, ngày công, nguồn vốn (nếu có) để giúp đỡ thanh niên yếu thế xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với hoàn cảnh của từng đối tượng và điều kiện thực tế tại địa phương; đồng thời hỗ trợ tìm kiếm đầu ra, khách hàng cho các sản phẩm, đảm bảo mô hình phát triển bền vững, hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế trong thời gian qua là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ sở đoàn. Ngay từ đầu năm, Đoàn xã, thị trấn lựa chọn, đăng ký ít nhất 01 mô hình giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế. Tiến hành khảo sát, phân loại, đặc điểm, nhu cầu của thanh thiếu niên yếu thế trên địa bàn; đánh giá nguồn lực và khả năng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng đó của các cơ sở Đoàn. Từ đó, xây dựng phương án thực hiện và triển khai mô hình, giải pháp trên thực tế…

Từ sự cố gắng của Đoàn cơ sở, đến nay có rất nhiều thanh niên yếu thế được giúp đỡ. Qua đó, động viên tinh thần, vật chất, khích lệ họ tham gia các phong trào Đoàn, Hội, từng bước vươn lên sống có ích cho gia đình và xã hội.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Núi Thành