Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ khẩn cấp

Vui lòng gọi cho chúng tôi khi bạn cần xử lý gấp về máu. Ngân hàng máu sống huyện Núi Thành - Trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Núi Thành

Điện thoại: 0905332723

Email: tuoitrenuithanh@gmail.com