Giới thiệu

Ngân hàng máu sống huyện Núi Thành là tổ chức của những người có cùng nguyện vọng và điều kiện tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo ; được thành lập và hoạt động với tinh thần tự nguyện, sẵn sàng hiến máu, tuyên truyền về nghĩa cử cao đẹp của hiến máu cứu người và vận động mọi người thực hiện nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.


Ngân hàng máu sống trực tuyến hướng tới là một tổ chức đoàn kết với tôn chỉ: “Khi cộng đồng cần thì chúng ta có và khi ta cần thì cộng đồng đó luôn ở bên ta”.

Ngân hàng máu sống huyện Núi Thành - Trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Núi Thành