NĂM 2024: "NĂM THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN"

Trang chủ » Tin Tức » Chuyển đổi số

Núi Thành tập huấn chuyển đổi số cho thanh niên, khởi nghiệp, lập nghiệp và kỷ năng nghiệp vụ công tác Đoàn- Hội năm 2023

NÚI THÀNH TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ, ĐOÀN - HỘI VIÊN, THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN HỘI NĂM 2023

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho thanh niên Khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn huyện, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn – Hội viên; Định hướng, xác định lộ trình, quán triệt mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động cho cán bộ Đoàn - Hội để đáp ứng nhu cầu công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới

Tô công nghệ số cộng đồng xã Tam Mỹ Tây hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử

Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong triển khai thực hiện Đề án 06

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn Núi Thành đã nhanh chóng đôn đốc các cơ sở Đoàn toàn huyện phối hợp với chính quyền địa phương tham gia hoàn thành việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng đảm bảo 100% thôn, khối phố. Trong quý 2 năm 2023, tổ công nghệ số cộng đồng với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên của 103 thôn, khối phố trên địa bàn huyện Núi Thành đều duy trì hoạt động hiệu quả.

Sinh hoạt chuyên đề "giải pháp nâng cao năng lực số cho thiếu nhi"

Sinh hoạt chuyên đề "giải pháp nâng cao năng lực số cho thiếu nhi"

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên; phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Núi Thành”,Ngày 14/3/2023, Huyện đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức sinh hoạt Chuyên đề công tác Đội năm học 2022-2023 với Chủ đề “giải pháp nâng cao năng lực số cho thiếu nhi’.

Đoàn xã Tam Quang ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số cộng đồng.

Tổ công nghệ số cộng đồng - Thúc đẩy chuyển đổi số tiếp cận người dân

Thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Núi Thành năm 2023 với chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn". Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn tích cực duy trì hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khối phố trên địa bàn đạt hiệu quả.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công

Ra quân ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền văn hoá công vụ

Ngày 18/3, hưởng ứng phát động của Đoàn cấp trên, Huyện đoàn Núi Thành đã chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ” năm 2023.

 

Văn bản mới

logokn
spkn
undefined
bnvieclam
logobantin copy
ytuong