NĂM 2023: "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"

Trang chủ » Tin Tức » Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Núi Thành: Tuyên dương 13 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023

Núi Thành: Tuyên dương 13 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023

Sáng ngày 18/7, tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Núi Thành, Huyện đoàn – Hội LHTN huyện tổ chức Diễn đàn “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” năm 2023.

NÚI THÀNH: Xây dựng các mô hình cụ thể về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, Huyện đoàn Núi Thành đã triển khai chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn theo Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tiếp tục tăng cường rèn luyện tác phong, thưc hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

Núi Thành tổ chức Lớp Lý luận Chính trị và Thông tin thời sự trong nước và quốc tế, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Núi Thành tổ chức Lớp Lý luận Chính trị và Thông tin thời sự trong nước và quốc tế, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trong 2 ngày 29-30 tháng 7, Tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức lớp tập huấn với các nội dung: Thông tin thời sự trong nước và quốc tế; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phổ biến Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Kỹ năng ứng xử trên không gian mạng. Quán triệt, tuyên truyền các chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Núi Thành và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải bàn giao Công trình thanh niên cho xã Tam Trà

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG VIỆC HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ SỮA CHỮA CÁC ĐIỂM VUI CHƠI CHO THANH THIẾU NHI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH

Chăm lo, giáo dục, tạo môi trường lành mạnh cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng học tập, rèn luyện, vui chơi góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em, giúp các em rèn luyện đạo đức, nhân cách, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội, Hội các cấp. Trong ănm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn xác định việc xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi là một trong những nội dung quan trọng thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo cho các em thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng.

CÂU LẠC BỘ TƯ VẤN, TRỢ GIÚP TRẺ EM HUYỆN NÚI THÀNH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

CÂU LẠC BỘ TƯ VẤN, TRỢ GIÚP TRẺ EM HUYỆN NÚI THÀNH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Quan tâm chăm sóc, trợ giúp cho trẻ em là việc làm thường xuyên và được các tổ chức Đoàn – Đội đặc biệt quan tâm, nhất là trong tình hình xã hội ngày càng có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Vừa qua được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện đoàn, CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em được thành lập vào tháng 7/2023 gồm 07 thành viên. Đồng chí Phan Thành Trung - Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện được phân công làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. CLB được tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo từng chủ đề riêng.

Núi Thành: thực hiện kiểm tra giám sát chuyên đề năm 2023

Núi Thành: thực hiện kiểm tra giám sát chuyên đề năm 2023

Nhằm đánh giá tình hình, thực trạng của các đơn vị, từ đó có sự chấn chỉnh, hướng dẫn kịp thời để nâng cao hiệu quả trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ; việc kiểm tra giúp cho các đơn vị có điều kiện rà soát lại tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả đã đạt được trong năm 2023 và đưa ra phương hướng hoàn thành các chỉ tiêu đánh giá. Trong 3 ngày 6,7,8 tháng 9 năm 2023, Ban Thường vụ, UBKT Huyện đoàn tiếp tục kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 tại các xã Tam Quang, Tam Mỹ Tây, Tam Anh Nam, Tam Sơn, Tam Hải, thị trấn .Năm 2023 Huyện đoàn đã kiểm tra 6/17 xã, thị trấn huyện Núi Thành và 03 trường THPT trên địa bàn huyện.

NÚI THÀNH: Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”

NÚI THÀNH: Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”

Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, Ngày 07/3/2023, Huyện đoàn Núi Thành tổ chức Hội nghị triển khai cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn mạnh" năm 2023

Núi Thành: Phát huy hiệu quả từ mô hình Đoàn cơ sở 3 Chủ động

Núi Thành: Phát huy hiệu quả từ mô hình Đoàn cơ sở 3 Chủ động

Nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động” bám sát Hướng dẫn số 05-HD/TĐTN-TCKT ngày 29/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 - 2027. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Núi Thành chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực.

NÚI THÀNH: "Tổ chức Hội nghị quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn- Hội năm 2023"

NÚI THÀNH: "Tổ chức Hội nghị quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn- Hội năm 2023"

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN huyện năm 2023, Ngày 30/10/2023, Huyện đoàn phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Hội nghị quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn- Hội năm 2023.

Tuyên truyền, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên và thanh niên trong tình hình mới

Tuyên truyền , giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên và thanh niên

Thực hiện Kế hoạch phối hợp của Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện và Trung tâm y tế về công tác Dân số trong tình hình mới năm 2023. Trong năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Núi Thành đã phối hợp với các cơ sở Đoàn - Hội tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện, giao lưu, trao đổi với các bạn vị thành niên và thanh niên về vấn đề giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản.

Núi Thành: Đoàn khối trường học duy trì tổ chức hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên rèn luyện thể lực.

Núi Thành: Đoàn khối trường học duy trì tổ chức hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên rèn luyện thể lực.

Thể lực sức khỏe là một trong những tiêu chí hàng đầu để phát triển con người. Vì vậy mỗi đoàn viên rèn luyện để nâng cao thể lực, tầm vóc, tăng cường sức đề kháng, tạo được sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực. Ngoài tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng hay đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn trong huyện còn chú trọng tạo điều kiện cho các bạn trẻ được vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe.


Các tin khác

1 2 3 ... 13 14 15  Trang sau
 

Văn bản mới

logokn
spkn
undefined
bnvieclam
logobantin copy
ytuong