NĂM 2024: "NĂM THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN"

Trang chủ » Tin Tức » Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

NÚI THÀNH: Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”

Thứ ba - 07/11/2023 17:15
Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, Ngày 07/3/2023, Huyện đoàn Núi Thành tổ chức Hội nghị triển khai cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn mạnh" năm 2023
NÚI THÀNH: Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”

NÚI THÀNH: Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”

                  Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai các nội dung về việc xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các phong trào hành động cách mạng và công tác xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Đồng thời nêu các giải pháp thực hiện cụ thể.
                   Để Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ triển khai tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp; khen thưởng, tuyên dương chi đoàn mạnh hàng năm; kiểm tra, rà soát, chỉ đạo việc thực hiện nội dung xây dựng chi đoàn mạnh trong các cơ sở Đoàn..
                   Bên cạnh đó, Ngày 21/2/2023, Ban Thường vụ Huyện Đoàn ban hành Kế hoạch số 16-KH-ĐTN  về thực hiện chủ trương 1+2 của các cấp bộ đoàn, trong đó nhấn mạnh Đoàn các xã, thị trấn, Đoàn các trường THPT, Đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn đăng ký đảm nhận, phối hợp hỗ trợ xây dựng ít nhất 1 "Chi đoàn mạnh" và đăng ký hỗ trợ từ 1- 2 Chi đoàn có kết quả xếp loại thấp nhất năm 2022 để tìm giải pháp và hướng dẫn hoạt động cho các Chi đoàn với chỉ tiêu phải đạt thành tích cao hơn năm 2022. Ngày 02/11/2023 huyện đoàn cụ thể hóa thể hóa Hướng dẫn “Xây dựng chi đoàn mạnh” của Tỉnh đoàn Quảng Nam tại Hướng dẫn số 06/HD-ĐTN ngày 02/11/2023

                   Đồng thời, huyện đoàn còn chỉ đạo các cấp bộ tập trung thực hiện các biện pháp như: xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ Chi đoàn; hướng dẫn chi đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động và đăng ký thực hiện “Xây dựng chi đoàn mạnh”; chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đoàn viên. Hằng năm, chỉ đạo Đoàn cơ sở xem xét, công nhận và biểu dương, khen thưởng các chi đoàn mạnh.

                                             
                                   (HUYỆN ĐOÀN NÚI THÀNH THAM DỰ SINH HOẠT CHI ĐOÀN TẠI THÔN LONG THẠCH TÂY)

          Kết quả, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt về: Tư tưởng, chính trị; Phong trào, hoạt động và tổ chức. Qua đó, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên; Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động liên quan đến thanh niên. Thông qua đó, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa “Sống và làm việc theo pháp luật”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có tính tuyên truyền giáo dục cao, mang nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên.


          Đồng thời, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo các chủ điểm tư tưởng, chính trị phù hợp, kịp thời nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của chi đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Tập trung xây dựng đội ngũ Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) Chi đoàn đủ về số lượng, vững vàng về nghiệp vụ và kỹ năng vận động, tập hợp, đoàn kết thanh thiếu nhi; tích cực thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; thực hiện tốt công tác đoàn vụ, hội họp, sinh hoạt Chi đoàn theo đúng quy định dưới nhiều hình thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về công tác đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách và công tác nội vụ của Chi đoàn. Bên cạnh đó, các Chi đoàn còn tăng cường quản lý đoàn viên đi học tập, công tác, lao động ở xa; tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Đảm bảo tổ chức Đại hội Chi đoàn theo yêu cầu của từng địa phương, đơn vị… Các nội dung được các cơ sở Đoàn cụ thể hóa thành các tiêu chí phù hợp để chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Chi đoàn mạnh. Đồng thời, hằng năm có kế hoạch tổ chức xem xét, công nhận và biểu dương, khen thưởng các chi đoàn mạnh đảm bảo theo quy định hướng dẫn.
          Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn như: Tình trạng thanh niên ly hương, ly nông làm mất đi lực lượng thanh niên tại chỗ, sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến đạo đức lối sống của một bộ phận đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn biến động thường xuyên, việc bồi dưỡng, trang bị kiến thức về tổ chức, kỹ năng chưa kịp thời nên công tác lãnh đạo còn gặp nhiều khó khăn.
          Tuy vậy, cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” với những cách làm hiệu quả, thiết thực thời gian qua đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

logokn
spkn
undefined
bnvieclam
logobantin copy
ytuong